REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBECNÁ USTANOVENÍ:

S odkazem na obecně závazné právními předpisy, zejména pak na Občanský zákoník (zákon číslo 40/1964 Sb.) a Obchodní zákoník (zákon číslo 513/1991 Sb.) a ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost zakoupené produkty reklamovat.

REKLAMAČNÍ DŮVODY:

I. PORUŠENÍ OBALU PŘI PŘEPRAVĚ:
Přepravní firma ručí za zásilku do okamžiku předání konečnému kupujícímu. Při převzetí si zásilku prohlédněte a v případě viditelného poškození či dokonce ztráty části zboží s přepravcem sepište protokol a zásilku nepřebírejte. Jakmile nám dopravce zásilku vrátí, okamžitě Vám vyexpedujeme nové zboží.

II. PORUŠENÍ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ:
Nebylo-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím převzetí zjevné, oznamte nám tuto později zjištěnou skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Poškozené zboží Vám bude neprodleně nahrazeno novým ihned po jeho doručení na naši adresu.

III. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ CELÉ ZÁSILKY:
Bez udání důvodu nám můžete vrátit celou objednávku do 14 dní. Zboží, které nesmí mít poškozený originální obal, je kompletní a nepoužité, doručte i s daňovým dokladem bezpečným způsobem na naši adresu Přípoční 10a, 101 00 Praha. Doručení zboží na naši adresu hradí kupující. Celá uhrazená částka Vám bude zaslána na Vaši korespondenční adresu nebo bankovní účet nejpozději do 14 dní.

IV. OMYL PŘI OBJEDNÁVCE – ČÁSTEČNÉ VRÁCENÍ ZÁSILKY:
Bez udání důvodu nám můžete vrátit část objednávky do 14 dní. Zboží, které nesmí mít poškozený originální obal, je kompletní a nepoužité, doručte i s původním daňovým dokladem bezpečným způsobem na naši adresu  Přípoční 10a, 101 00 Praha. Doručení zboží na naši adresu hradí kupující. Protokol o vypořádání reklamace, nový daňový doklad a odpovídající finanční částka Vám bude zaslána na Vaši korespondenční adresu nebo bankovní účet nejpozději do 14 dní.

V. REKLAMACE V ZÁRUČNÍ DOBĚ:
Domníváte-li se, že zboží objednané v našem internetovém obchodě vykazuje závady a je v záruční lhůtě, uplatněte buď přímo u výrobce či u nás své právo na reklamaci. Zboží doručte se záručním listem a daňovým dokladem na naši adresu sběrného místa. K závadě se vyjádříme v zákonné lhůtě.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE: Reklamace musí mít písemnou podobu. V tomto smyslu je e-mail považován za písemnou podobu. Reklamce musí být uplatněna ve lhůtě 2 dní v případě poškození zboží při přepravě a ve lhůtě 30 dní v ostatních případech. Reklamace musí být zaslána písemně na e-mail: reklamace@knihypromotoristy.czReklamace musí obsahovat: přesnou identifikaci kupujícího, číslo objednávky je-li známo, důvod reklamace a výši škody. Kupující musí doručit daňový doklad či jiným věrohodným způsobem dokázat nákup zboží v našem internetovém obchodě.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE: Reklamace bude vyřízena až po obdržení všech dokladů, veškerého reklamovaného zboží a původních daňových dokladů. Doručení zboží na naši adresu hradí kupující. V případě oprávněné reklamace poškozeného zboží je mu částka za doručení uhrazena v plné výši, nejvýše však do výše obvyklých přepravních nákladů. V případě vrácení poškozeného zboží toto nahrazujeme zbožím novým, nedohodnou-li se strany jinak. Internetový obchod je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nedodal kupující všechny podklady nutné k reklamaci a uvedené v tomto reklamačním řádu.